Loading...

یکی از مشکلات تشکل‌های انقلابی و به طور خاص تشکل‌های دانشجویی این است که اولا افرادی که در حال فعالیت هستند با هم ارتباط چندانی ندارند و متاسفانه بصورت جزیره‌های جدا از هم کار میکنند.

نیروهای انقلابی تقریبا هیچ فضای تعامل و ارتباطی با یکدیگر ندارند! ثانیا فعالیت‌هایی که انجام می‌گیرد و تجاربی که بدست می‌آید، هیچ کجا ثبت نمی‌شود! یعنی هیچ اقدام جدی در راستای ثبت و مستند کردن تجربیات و همچنین مدیریت دانشی که در مجموعه تولید می‌شود، انجام نمی‌گیرد. تا جایی که گاهی کل تشکیلات قائم به فرد می‌شود و زمانی که این فرد از مجموعه خارج شود، کل تجربه اش را با خود از تشکل خارج می‌کند و نه تنها نسل بعد که حتی هم نسلی‌هایش نیز از این تجربه محروم است.
🔸نتیجه اینکه هر نسل باید از صفر شروع کند! و متاسفانه هر سال دریغ از پارسال… سال به سال جریان دانشجویی دچار فرسایش شده و هر نسل از نسل قبل ضعیف تر! اشتباهات، مدام تکرار می شوند و هیچ کس یک بار برای همیشه جایی ثبت نمیکند که کدام مسیر اشتباه یا بن بست است تا بقیه از آن مسیر حرکت نکنند!
🔸ایده اصلی سایت کالک از همین جا شروع شد. اینکه هر نسل تمام آنچه در فعالیت های خود بدست می آورد را ثبت کند تا برای آیندگان به یادگار بماند و هر نسل روی دوش تجربه نسل قبل بایستد، بجای تکرار مکرر تجربه های گذشتگان.